Chwilówki - słownik przydatnych pojęć


Dowiedz się czym jest RRSO, BIK, BIG itd.

A

Aneks do umowy pożyczkowej

Aneks do umowy pożyczkowej oznacza dodatkowy dokument, który ustanawia nowe warunki. Umieszczone mogą być w nim informacje o wszelkich zmianach w umowie oraz ofertach promocyjnych. Może być on dołączony z umową przy jej zawieraniu lub po jej zawarciu.

B

BIG

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja gromadząca, przechowująca oraz udostępniająca informacje gospodarcze o dłużnikach oraz o osobach, które spłacają swój dług w terminie. W naszym kraju działają obecnie cztery takie instytucje, konkurujące ze sobą oraz nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki: Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej(KBIG) oraz BIG InfoMonitor.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integracja i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOKów oraz pozabankowych firm pożyczkowych. W systemie BIK znajdują się dane ok. 22 mln osób. Co ważne, aż 90% informacji to informacje korzystne, zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców, o regularnym spłacaniu zobowiązań. Tylko 10% to informacje niekorzystne, obniżające zdolność kredytową kredytobiorców.

Blue Media S.A.

Blue Media S.A. jest to  polska spółka technologiczno-finansowa założona w 1999 roku, która oferuje wykonywanie całkowicie bezpiecznych i szybkich transakcji płatniczych. Jest to znacznie szybsza i wygodniejsza usługa w porównaniu do zwykłego przelewu. Dzięki niej możemy wykonywać doładowania telefonu, wymiany walut, przelewy itd. 

 

BlueCash

BlueCash to system umożliwający wykonanie błyskawicznie przelewu pomiędzy kontami w różnych bankach, które działają w ramach BlueMedia. Dostępny jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Działa w wielu bankach, między innymi: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, BGŻ, BZWBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Millennium Bank, ING Bank Śląski, Getin Bank, Pekao S.A., PKO BP, Raiffeisen Bank, mBank, Inteligo, Kredyt Bank, Meritum Bank ICB, neoBANK, Orange Finance, SGB Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, Volkswagen Bank

C

Chwilówka

Chwilówka jest jednym z rodzajów pożyczki pozabankowej krótkookresowej. Jest to nic innego jak szybka oraz krótka pomoc finansowa. Najczęściej dostępna jest w ofercie firm pozabankowych, z reguły prezentowanych internetowo. Zyskała atrakcyjność dzięki łatwości uzyskania. Aby ją otrzymać, z reguły wystarczy dowód osobisty, bez dodatkowych formalności.

Credit-check

Credit-check powstał w wyniku współpracy CRIF Services z czołowymi przedstawicielami sektora pożyczkowego oraz Krajowego Biura Informacja Gospodarczej. Jest to system, który pozwala na sprawdzenie czy w momencie złożenia wniosku w danej firmie, pożyczkobiorca nie ma zaciągniętej innej pożyczki w drugiej firmie. Pożyczkodawca może w szybki sposób zweryfikować dane dotyczące przyszłego klienta. Inicjatywa wprowadzenia systemu została objęta patronatem przez Konferencje Przedsiębiorstw Finansowych oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.

Czek Giro

Czek giro to szybki sposób na wypłatę pieniędzy (np. z pożyczki) bez posiadania konta bankowego. Gotówkę można otrzymać w każdej placówce Poczty Polskiej lub w Banku Pocztowym.

 

D

Dłużnik

Dłużnik jest to osoba, która posiada zobowiązanie na rzecz wierzyciela (innej osoby) na podstawie zawartej umowy o określonych warunkach.

E

ELIXIR

ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) czyli system, który umożliwia dokonanie rozliczeń międzybankowych na podstawie teletransmisji danych, dzięki czemu dochodzi do wymiany komunikatów  pomiędzy instytucjami bankowymi o  wykonywanych transakcjach płatniczych, a nad jego funkcjonalnością czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, gdyż wszystkie informację zabezpieczone są elektronicznym podpisem Szafir, spełniając przy tym w pełni standardy europejskie.

ERIF

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A gromadzi, przechowuje, a także udostępnia informacje gospodarcze o osobach i firmach posiadających zadłużenie, ale również tych rzetelnych, regulujących terminowo swoje zobowiązania. Archiwizuje informacje gospodarcze w celu prowadzenia statystyk dotyczących dłużników. Brak wpisu w ERIF BIG S.A. nie jest jednoznaczne z tym, że ten wpis nie znajduje się na żadnej innej liście.

G

getSCORE

getSCORE czyli system wymiany informacji o zobowiązaniach pożyczkobiorców, który służy do oceny ryzyka kredytowego i nadużyć finansowych. Współdziała na zasadzie informacji od firm pożyczkowych oraz gospodarczych z KRD.  Dzięki getSCORE pożyczkodawca może dokładnie zweryfikować przyszłego klienta oraz przedstawić odpowiednia dla niego ofertę.

GroszConnect

GroszConnect jest to usługa, która umożliwia potwierdzenie tożsamości bez wykonania przelewu weryfikacyjnego. Jest to metoda nowoczesna i całkowcie bezpieczna. Przy składaniu wniosku pożyczkobiorca nie wykonuje przelewu, co znacznie przyśpiesza cały proces wnioskowania. 

I

Informacja gospodarcza

Informacja gospodarcza zawiera pełne dane dotyczące wierzyciela, podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie oraz wysokości jego zadłużenia. Dane te są niezbędne do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. Istnieją trzy typy informacji gospodarczej: negatywna, pozytywna oraz informacja o użyciu cudzego bądź podrobionego dokumentu.

Instantor

Instantor to usługa umożliwiająca natychmiastową weryfikacją rachunku bankowego oraz ocenę zdolności kredytowej bez wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Ta metoda weryfikacji jest opcjonalna i przeprowadzana jedynie po uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgodzie.

K

Karta pożyczkowa

Karta pożyczkowa to nic innego jak rodzaj pozabankowej usługi odpowiadającej karcie kredytowej, a także linii pożyczkowej (pożyczki odnawialnej). Na karcie dostępny jest określony limit środków do wykorzystania. Usłudze tej towarzyszą dodatkowe opłaty, a po spłacie wykorzystanych środków, opłaty nie zostają pobierane.

KBIG–Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

KBIG–Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej jest biurem, które działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki będąc jednym z najstarszych istniejących w Polsce Biur Informacji Gospodarczej, które zaczęło swoja historię w 2003 roku pod nazwa InFoScore BIG S. a, aktualna nazwę uzyskało w 2012 roku. Usługi świadczone przez KBIG określają ryzyko biznesowe wykonywanych transakcji poprzez przetwarzanie, przyjmowanie, a także udostępniani pozytywnych jak i negatywnych informacji gospodarczych o podmiotach.

Komisja Nadzoru Finansowego KNF

Komisja Nadzoru Finansowego KNF jest to organ administracji finansowej, który nadzoruje cały rynek finansowy w Polsce (sektor bankowy, rynek kapitałowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, rynek instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego itd.) Do jego głównych zadań należą działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz kształtowaniu jego rozwoju. Innymi zadaniami KNF są także działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania branży finansowej oraz stwarzanie możliwości polubownego rozwiązania sporów pomiędzy dwoma podmiotami .

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest to osoba publiczna (niebędąca urzędnikiem państwowym), która działa przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest rozstrzyganie roszczeń cywilnych na drodze postępowania egzekucyjnego.

Konsolidacja

Konsolidacja jest to nic innego jak połączenie wszystkich obecnych zaległości w jedno zobowiązanie. W wyniku konsolidacji zostają ustanowione zupełnie nowe warunki spłaty. Zazwyczaj wydłużany jest okres spłaty oraz wysokość raty tak, aby klient był w stanie regulować dług.  Dzięki dokonanemu połączeniu wszystkich zobowiązań obniżają się koszty za obsługę zaległości.

Konsument

Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, która nie jest związana w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą. Konsumentem nie może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną.

KontoConnect

KontoConnect to aplikacja, która pozwala na weryfikację klienta bez wykonywania przelewu weryfikacyjnego oraz na powiązanie konta klienta w serwisie pożyczkowym z osobistym rachunkiem bankowym. Jest całkowicie bezpieczna, gdyż dane przekazywane do firm pożyczkowych są szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po przekazaniu odpowiednich informacji dane do logowania są usuwane i zapomniane.

Kontomatik

Kontomatik - aplikacja pozwalająca na powiązanie konta klienta w serwisie pożyczkowym z osobistym rachunkiem bankowym, dzięki której nie wykonujemy przelewu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia danych.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) instytucja z sektora bankowego, której działanie opiera się w zakresie usług płatniczych i rozliczeniowych w ramach systemów Elixir, Euro Elixir oraz Express Elixir. Swoją działaność kieruje do instytucji bankowych  oraz finansowych, a także energetycznych i telekomunikacynych. KIR odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg przelewów międzybankowych na terenie Polski, a także za dostarczenie usług, które wspierają bezgotówkowe płatności takie jak: mobilne, internetowe i kartowe. KIR dostarcza również dla sektora bankowego badania i rozwój (R&D), a także wspiera uczestwnictwo instytucji bankowych w szeregu programach skierowanych dla administracji publicznej. 

 

KRD

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A  gromadzi oraz udostępnia dane dłużników, zgłaszanych przez swoich wierzycieli, którzy posiadają tytuł prawny umożliwiający dokonanie takiego zgłoszenia.

L

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF jest to lista, którą przygotowała i aktualizuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  Zawiera ona spis firm wobec których prowadzone jest postepowanie w prokuraturze, a także udostępnia informacje  o akcie oskarżenia, umorzeniu postepowania, a także daje pogląd jakim etapie jest dana sprawa. Komisja kontroluje działania nad sektorem bankowym, emerytalnym, rynkiem kapitałowym, rynkiem instytucji płatniczych,  rynkiem zakładów ubezpieczeniowych, a od niedawna także firm pożyczkowych.

M

Monit

Monit jest to rodzaj wezwania wysyłany przez instytucje finansową do spłaty zaległego zobowiązania. Kierowane jest w formie listu bądź wiadomości SMS, które przyczynia się do naliczenia dodatkowych opłat. Ich wysokość z reguły nie przekracza 50 zł. 

N

Negatywna informacja gospodarcza

Negatywna informacja gospodarcza jest to nic innego jak informacja o niespłaconym zobowiązaniu, którego okres przeterminowania wynosi co najmniej 60 dni. Jest to także informacja o danych wierzyciela i dłużnika.

O

Odsetki

Odsetki są to koszty, jakie zostają naliczone za korzystanie z pożyczonego kapitału. Miarą tego kosztu jest stopa procentowa. Wysokość odsetek zależy w głównej mierze od stopy procentowej, wysokości kapitału oraz czasu, na jaki został on udostępniony.

Opłata administracyjna

Opłata administracyjna określa łączne koszty ponoszone przez firmy pożyczkowe związane z zarządzaniem aktywną pożyczką. Występuje ona zazwyczaj w przypadku pożyczek ratalnych. Pożyczkobiorca zwykle uiszcza ten rodzaj opłaty w spłacie co miesięcznej raty. Wysokość opłaty administracyjnej zależy od wysokości zobowiązania. 

Opłata przygotowawcza

Opłata przygotowawcza określa wszystkie koszty powiązane z przygotowaniem umowy pożyczkowej ponoszone przez pożyczkodawcę. Opłata przygotowawcza zawiera także opłaty związane ze sprawdzeniem wiarygodności i zdolności kredytowej. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy czy też wcześniejszej spłaty. Jej wysokość powinna być stała, niezależna od wysokości kwoty jaką pożyczamy. 

 

P

Parabank

Parabank jest to podmiot prowadzący działalność o charakterze bankowym, lecz nieopierającym się na Prawie bankowym. Potocznie para bankami nazywane są firmy pożyczkowe.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) – zrzesza internetowe pożyczki pozabankowe w Polsce. Członkami PZIP są firmy pożyczkowe, które zajmują się udzielaniem krótkoterminowych i szybkich pożyczek przez Internet. Głównym celem tej organizacji jest zmiana obrazu branży pożyczek pozabankowcyh. Przynależą do niej pożyczkodawcy, którzy postępują zgodnie z odpowiedzialnymi zasadami pożyczania, szanując dobro klienta oraz uczciwą konkurencję.

Poręczenie

Poręczenie jest to forma umowy, w której poręczyciel (żyrant) na piśmie zobowiązuje się do oddania długu za dłużnika, jeżeli ten nie będzie go spłacał. W umowie poręczenia należy dokładnie zawrzeć informację o prawach i obowiązkach żyranta oraz poziomie odpowiedzialności, jaki ponosi w przypadku braku spłaty po stronie dłużnika.

Poręczyciel (żyrant)

Poręczyciel (żyrant) jest osobą, która zobowiązuje się do spłaty zadłużenia za kredytobiorcę, w przypadku, gdy nie będzie on wypłacalny. Poręczenie powinno być złożone pisemnie, gdyż w innym wypadku nie będzie brane pod uwagę.

Pozytywna informacja gospodarcza

Pozytywna informacja gospodarcza określa terminowe wywiązywania się z zobowiązań finansowych. Dzięki pozytywnej informacji budujemy pozytywną historię finansową.

Pożyczka

Pożyczka jest to operacja, która polega na przekazaniu przez instytucję/osobę fizyczną określonej wysokości pieniędzy/rzeczy dla pożyczkobiorcy na określony termin zgodnie z zawartą umową.

Pożyczka odnawialna

Pożyczka odnawialna (liniowa) podobna jest charakterem do debetu na koncie bankowym. Daje możliwość wielokrotnego skorzystania z przyznanych pieniędzy, Ty decydujesz kiedy i ile wypłacasz. Są to z reguły kwoty do 5 tysięcy, ale jest to zależne od obecnej zdolności kredytowej. Taka pożyczka przyznawana jest na kilka miesięcy (w większości okres wynosi do 4 miesięcy).

Pożyczka pod zastaw

Pożyczka pod zastaw bazuje na ograniczonym prawie rzeczowym, które ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jest ona pewnym zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy na wypadek gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie spłacić zobowiązania. Zabezpieczeniem przy tego rodzaju pożyczki mogą być nieruchomości a także ruchomości, czyli wszelkiego rodzaju rzeczy np. mieszkanie, dom, auto bądź drobny sprzęt AGD i RTV.

Pożyczkobiorca

Pożyczkobiorca jest to osoba, która podpisała z określonym podmiotem umowę pożyczki, w wyniku której uzyskała środki finansowe.

Pożyczkodawca

Pożyczkodawca jest to podmiot (osoba bądź instytucja) udzielająca pożyczki na określonych zasadach.

Przelew weryfikacyjny

Przelew weryfikacyjny ma na celu potwierdzenie tożsamości oraz rachunku bankowego pożyczkobiorcy. Pozwala również na sprawdzenie, kto jest właścicielem rachunku oraz porównania danych z informacjami umieszczonymi na złożonym wniosku. Kwota przelewu weryfikacyjnego wynosi najczęściej 0,01 zł. Czasami jest to jednak 1 zł - w zależności od firmy pożyczkowej.

R

Refinansowanie pożyczki

Refinansowanie pożyczki – polega na zaciągnięciu nowej pożyczki, która zostanie przeznaczona na spłatę poprzedniego zobowiązania wobec firmy. Dzięki temu nie ma potrzeby angażowania własnych środków. Dzięki refinansowaniu mamy możliwość pożyczenia dodatkowych pieniędzy, o ile wnioskowana kwota pożyczki refinansującej będzie wyższa od obecnego zobowiązania.

Rolowanie długu

Rolowanie długu jest to nic innego jak wzięcie kolejnej pożyczki, na spłatę innego zobowiązania. Oznacza to, że nie pozbywamy się długu, tylko zaciągamy kolejny w celu pokrycia poprzedniego. Takie zachowanie często może prowadzić do wpadnięcia w tzw. spiralę kredytową, czyli dużo większych kłopotów finansowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. RRSO pozwala na łatwiejsze sprawdzenie atrakcyjności ofert kredytowych istytucji bankowych oraz pozabankowych firm pożyczkowych. RRSO obejmuje również, oprócz oprocentowania, pozostałe koszty kredytu np. opłaty, prowizje, koszt usług dodatkowych.

S

Scoring BIK - Ocena punktowa

Scoring BIK - ocena punktowa, która umożliwia bankom ocenić wiarygodność kredytową  klienta, ubiegającego się o kredyt.  Im wyższa ocena, tym mniejsze ryzyko niespłacenia kredytu. Wpływ na ocenę punktową ma nasza aktywność kredytowa, częstość wnioskowania o kredyt oraz jego spłacalność.

Szybka identyfikacja

Szybka identyfikacja - jest to popularna metoda, dzięki której firmy mają możliwość potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę/ kredyt oraz pobrania jednorazowo informacji i wyciągu z konta bankowego. W ten sposób badana jest zdolność i wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy. Jest to również bardzo bezpieczny sposób weryfikacji, ponieważ na żadnym z etapów dane do logowania nie są nigdzie zapisywane. Nikt zatem nie ma do nich dostępu. Taki sposób jest bardzo szybką metodą weryfikacji , w przeciwieństwie do przelewu weryfikacyjnego, podczas którego firma oczekuje na zaksięgowanie symbolicznej kwoty na koncie.

T

Termin spłaty

Termin spłaty jest to data określona w zawartej umowie, do której należy spłacić dane zobowiązanie (ratę bądź całą wartość długu). Za dzień spłaty uznawany jest dzień, w którym zostały zaksięgowane środki na koncie kredytodawcy bądź pożyczkodawcy.

U

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki jest to umowa w wyniku, której pożyczkodawca przekazuje na własność pożyczkobiorcy pieniądze lub rzecz, a pożyczkobiorca zobowiązywany jest do oddania takiej samej ilości gotówki lub rzeczy w ciągu określonego w umowie terminu.

W

Weryfikacja tożsamości

Weryfikacja tożsamości jest to proces, który służy do sprawdzenia przyszłego klienta pod kątem wiarygodności i wypłacalności. Wykonywane jest to między innymi przez przelew weryfikacyjny oraz szereg innych aplikacji Instantor, Kontomatik, Kontoconnect, Credit-check. W wyniku tej weryfikacji sprawdzane są również dane osobowe zawarte w złożonym wniosku pożyczkowym.

Wiarygodność finansowa

Wiarygodność finansowa określa sumienność klienta w stosunku do jego aktualnych zobowiązań finansowych. Dzięki zbadaniu wiarygodności, pożyczkodawca weryfikuje historię finansową.  Wpływa to w dużym stopniu na ocenę zdolności kredytowej. Rzetelność badana jest nie tylko na podstawie terminowości spłaty, ale także weryfikowana jest pod względem zachowania klienta w przypadku opóźnień w spłacie pożyczki (czy nastąpiła szybka reakcja z jego strony).

Wierzyciel

Wierzyciel  jest to osoba posiadająca prawo do uzyskania od dłużnika należności. Wierzyciela i dłużnika łączy stosunek zobowiązany.

Wydłużenie terminu spłaty

Wydłużenie terminu spłaty oznacza przedłużenie terminu spłaty zobowiązania określonego w umowie. Ważne, aby zawnioskować o odroczenie spłaty przed upływającym terminem. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale przez to możemy uniknąć problemów w postaci przekazania sprawy do firmy windykacyjnej lub, co gorsza, na drogę sądową.

Z

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa - jest to zdolność kredytobiorcy (osoby bądź podmiotu gospodarczego zaciągającego kredyt lub pożyczkę) do jej spłaty w określonym z góry terminie. Zdolność kredytowa jest obliczana indywidualnie dla każdego kredytobiorcy, na podstawie kryteriów ustanowionych przez daną instytucję finansową. Przykładowymi kryteriami branymi pod uwagę są: wysokość zarobków, źródła oraz sposób ich uzyskania, wiek osoby ubiegającej się o kredyt, dotychczasowa historia spłaty zobowiązań.

Dowiedz się więcejKBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

2020-03-20
0 10.00

Na rynku finansowym możemy spotkać się z szeroką dostępnością Biur Informacji Gospodarczej i Kredytowej, dzięki czemu konsument, przedsiębiorca...Chwilówka a kredyt hipoteczny

2020-02-11
5 6.88

Czy chwilówki wpływają na zdolność kredytową, a co za tym idzie, czy mogą przeszkodzić w zakupie mieszkania? W wielu instytucjach finansowych nie...Pożyczka na czyjeś dane osobowe

2020-01-12
4 6.85

Wiele słyszy się o sytuacjach, w których ktoś wyłudził dane innej osoby i wykorzystał je w celu wzięcia pożyczki, przysparzając jej...Chwilówki bez BIK

2019-10-04
44 6.56

Co najbardziej interesuje osobę rozważającą wzięcie pożyczki gotówkowej? Najważniejszy element, to oczywiście kwota, którą...Odrzucenie wniosku o pożyczkę

2019-09-01
14 7.66

Uzyskanie pożyczki to żaden problem? Otóż możemy spotkać się z decyzją odmowną podczas wnioskowania o pożyczkę. Jakie są...