KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej


Czym jest i kto może korzystac z usług biura?

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej źródło zdjęcia: pixabay.com

Na rynku finansowym możemy spotkać się z szeroką dostępnością Biur Informacji Gospodarczej i Kredytowej, dzięki czemu konsument, przedsiębiorca czy instytucja może weryfikować historię finansową oraz dochodzić należności od danych podmiotów. Jednym z nich jest KBIG, czyli Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Czym jest KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej?

KBIG jest biurem, które działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Jest jednym z najdłużej istniejących w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Zaczęło swoją historię w 2003 roku pod nazwa InFoScore BIG S.A. Aktualną nazwę uzyskało w 2012 roku. Usługi świadczone przez KBIG określają ryzyko biznesowe wykonywanych transakcji poprzez przetwarzanie, przyjmowanie, a także udostępnianie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji gospodarczych o podmiotach. KBIG świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). W celu korzystania z usług oferowanych przez KBIG konieczne jest zawarcie umowy. 

Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument może mieć dostęp do oceny swojej sytuacji finansowej i wiarygodności. Może także zweryfikować inny podmiot, który go interesuje, dzięki czemu zwiększa się pewność oraz zaufanie w podejmowanych decyzjach bądź wyklucza jakąkolwiek współpracę.

Na uwagę zasługuje fakt, iż KBIG jako jedyne takie biuro w Polsce umożliwia wymianę danych gospodarczych na temat osób oraz podmiotów z biurami prowadzącymi podobną działalność w Niemczech, Szwajcarii oraz Austrii.

KBIG kieruje swoje usługi do wielu branż na rynku są to między innymi:

 • pożyczki,
 • ubezpieczenia,
 • windykacja,
 • usługi bankowe i finansowe
 • usługi telekomunikacyjne i telewizyjne,
 • gminy oraz jednostki samorządowe itd.

Usługi oferowane klientom indywidualnym

Jak wiadomo, z systemu KBIG może korzystać każdy, w tym również klient indywidualny. Ma on do dyspozycji szereg usług, między innymi:

 • Sprawdzanie podmiotów - dzięki temu klient może zweryfikować oraz ocenić wiarygodność danego podmiotu, a tym samym zmniejszyć ryzyko zawiązania umowy z mało rzetelną firmą. W systemie KBIG udostępniane są zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje dotyczące sprawdzanego podmiotu, a informacje gromadzone są ze wszystkich Biur Informacji Gospodarczej znajdujących się na terenie Polski na podstawie wniosku jednolitego.
 • Monitoring podmiotów gospodarczych - dzięki tej usłudze klient posiada możliwość automatycznego śledzenia sytuacji finansowej danej firmy. System KBIG informuje konsumenta w sposób natychmiastowy o pojawieniu się nowych informacji dotyczących monitorowanego podmiotu oraz o zmianach w już istniejących.
 • Pozytywną informację, czyli budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej - możemy tego dokonać składając u swojego dostawcy wniosek o bezpłatne dopisanie do pozytywnej informacji w systemie KBIG.
 • Ujawienie zobowiązań - usługa ta pozwala na upublicznianie informacji na temat dłużników na podstawie wydanego tytułu wykonawczego i jest to niezależne od kwoty oraz od okresu zalegania. Musi jednak minąć minimum 14 dni od wysłania wezwania do zapłaty, które zawiera informację o możliwości dokonania wpisu do KBIG.
 • Raport o Sobie -  dzięki tej usłudze klient może wygenerować dwa rodzaje raportów na swój temat: raport o sobie zawierający dane gospodarcze osoby wysyłającej zapytanie oraz raport z rejestru zapytań, który przedstawia listę podmiotów weryfikujących dane na temat osoby pytającej w przeciągu ostatniego roku.

Informacje oraz usługi dla firm

Usługi dla firm prezentowane przez KBIG przedstawiają się podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwo może skorzystać również z:

 • Sprawdzenia kontrahentów - usługa ta pozwala na pobranie raportu dotyczącego informacji gospodarczych na temat danego podmiotu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W ten sposób przedsiębiorstwo uzyskuje informacje pozytywne, jak i negatywne, co pozwala zweryfikować rzetelność kontrahenta.
 • Informacji o sobie - tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych, przedsiębiorca może wygenerować Raport o Sobie jak i raport z rejestru zapytań. Partnerzy mają stały dostęp do monitorowania informacji gospodarczych na swój temat.
 • Monitoringu gospodarczego - jest to usługa, która działa w ten sam sposób co przy konsumentach. Przedsiębiorstwo również ma możliwość śledzenia sytuacji finansowej monitorowanych podmiotów, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko przy długoterminowej współpracy. Firma zostaje powiadomiona o wszelkich zmianach lub nowych wpisach na temat konkurencji lub podmiotów współpracujących.
 • Informacji pozytywnych - firma może budować pozytywną historię wpisując terminowe płatności zobowiązań przez co zwiększa się jej wiarygodność finansowa. Wpływa to oczywiście na jej pozytywny wizerunek finansowy oraz tworzy przewagę na tle konkurencji. Partnerzy KBIG przekazują pozytywne informacje z własnej inicjatywy. Wszystko dzieje się za zgodą podmiotów, których te dane dotyczą lub na ich wniosek. Przekazanie pozytywnych informacji może nastąpić po spełnieniu dwóch podstawowych warunków:

  -  zobowiązanie zostało uregulowane w wyznaczonym terminie lub z opóźnieniem nie przekraczającym 30 dni,
  - od chwili wykonania zobowiązania nie upłynęło 12 miesięcy.
   
 • Ujawnienia zobowiązań - przedsiębiorca ma możliwość opublikowania informacji o zaległościach współpracujących z nim klientów. W przypadku usługi ujawnienia zobowiązań, dług może zostać opublikowany w momencie spełnienia kilku podstawowych warunków:

  - zobowiązanie wymagalne od co najmniej 30 dni,
  - dług wynosi co najmniej 200 zł brutto w przypadku osoby fizycznej oraz 500 zł brutto jeśli dłużnik nie jest osobą fizyczną,
  - upłynął co najmniej miesiąc od przesłania wezwania do zapłaty z umieszczonym ostrzeżeniem o możliwości wpisania dłużnika do systemu KBIG.

  Zobowiązanie potwierdzone tytułem wykonawczym może zostać ujawnione bez ograniczeń kwotowych i okres wymagalności spłaty zobowiązania po upływie 14 dni od wysłania wezwania do zapłaty.

W przypadku instytucji publicznych KBIG udostępnia takie same usługi jak dla przedsiębiorców. Do otrzymywania informacji gospodarczych uprawnienie posiadają określone organy przedstawione w art.25 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych, a są to między innymi:

 • Prokurator Generalny,
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
 • Komendant Główny Policji,
 • Sąd, komornicy itd.

Czym jest wniosek jednolity?

W systemie KBIG mamy możliwość wygenerowania tzw. wniosku jednolitego, który umożliwia wykaz informacji pozytywnych i negatywnych dotyczących firm ze wszystkich istniejących Biur Informacji Gospodarczej na terenie Polski. Składając wniosek możemy uzyskać informacje z wybranych przez siebie biur.

Cennik usług w KBIG

Wszystkie usługi dostępne w KBIG mają określony cennik. Zakładając konto w systemie można wykupić określony abonament, a jego wysokość różni się dla przedsiębiorców, instytucji oraz klientów indywidualnych i jest zależna od zakresu usług jaki chcemy uzyskać. Ważnym aspektem jest również fakt, że skorzystać z usług możemy przez internet, w siedzibie biura KBIG, ale też korespondencyjnie na terenie kraju i za granicą. Szczegółowe ceny poszczególnych usług dostępne są na stronie www.kbig.pl.

Czy możemy usunąć historię z systemu KBIG?

Tak jak w przypadku większości Biur Informacji Gospodarczej, w KBIG również istnieje możliwość usunięcia danych o zaległości spłaty zobowiązania. Dzieje się tak jeżeli dłużnik ureguluje swój dług wobec wierzyciela. W tym momencie to wierzyciel ma obowiązek usunięcia negatywnych danych na temat dłużnika w ciągu 14 dni od dokonania spłaty. Na wniosek podmiotu KBIG aktualizuje dane na temat klienta w terminie 7 dni. Jeżeli nie zostanie to uczynione, wierzyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w formie grzywny.

Podsumowując, KBIG jest bardzo przydatną instytucją, ponieważ dzięki niej możemy na bieżąco oceniać ryzyko finansowe podczas zawierania wszelkich umów oraz transakcji z innym konsumentem bądź przedsiębiorstwem. Mamy wówczas możliwość podjęcia świadomych decyzji biznesowych. Udostępnianie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji gospodarczych dotyczących danego podmiotu pozwala również zweryfikować jego wiarygodność oraz rzetelność w spłatach. Pamiętajmy zatem, że w momencie wpisania dłużnika do KBIG przestaje on być anonimowy, co może utrudnić mu w przyszłości nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami. Może również mieć problem z uzyskaniem pożyczki lub kredytu. Współpraca z zachodnią częścią Europy pozwala na skuteczniejsze dochodzenie należności poza granicami Polski, gdyż negatywne informacje o odbiorcach dostępne są również dla rynku zagranicznego. Ta możliwość wyróżnia KBIG na tle innych biur informacji gospodarczej.

Czy ten artykuł był pomocny? Dodaj swoją ocenę.

Ocena: 10.00 (głosy: 1)

Komentarze


Brak komentarzy

Najwyżej oceniane pożyczki

 • 1. Lendon

  Ocena 8.33
  Opinie 318

 • 2. Finbo

  Ocena 8.32
  Opinie 76

 • 3. Wonga

  Ocena 8.31
  Opinie 394

 • 4. Vivus

  Ocena 8.12
  Opinie 302

 • 5. Chwilówkomat

  Ocena 8.08
  Opinie 271

 • 6. BigCredit

  Ocena 8.06
  Opinie 17

 • 7. Extraportfel

  Ocena 7.90
  Opinie 424

 • 8. Miloan

  Ocena 7.85
  Opinie 247

 • 9. MoneyMan

  Ocena 7.80
  Opinie 163

 • 10. Niewielka Pożyczka

  Ocena 7.65
  Opinie 144

 • 1. LoanMe

  Ocena 8.29
  Opinie 21

 • 2. Lendon Raty

  Ocena 8.14
  Opinie 94

 • 3. Wonga

  Ocena 8.00
  Opinie 3

 • 4. Ekspres Kasa

  Ocena 7.58
  Opinie 149

 • 5. Kasa Tak!

  Ocena 7.45
  Opinie 155

 • 6. Funeda

  Ocena 7.38
  Opinie 79

 • 7. LendUp

  Ocena 7.31
  Opinie 26

 • 8. HapiPożyczki

  Ocena 6.99
  Opinie 79

 • 9. Ratkomat

  Ocena 6.80
  Opinie 30

 • 10. Yolo

  Ocena 6.71
  Opinie 21